WIĄZANIE GLANÓW

Glany — znak rozpoznawczy wielu subkultur. Wiąże się to nie tylko z samym rodzajem obuwia, ale również ze sposobem jego wiązania czy kolorami sznurowadeł. Jednych i drugich jest mnóstwo, co postaramy się przedstawić w poniższym artykule.

WIĄZANIE GLANÓW METODĄ PODSTAWOWĄ

Najpopularniejszą i w zasadzie najłatwiejszą metodą wiązania glanów, jest sznurowanie podstawowe. Sznurówki przewlekamy z zewnątrz, rozpoczynając od najniższej pary otworów.

Przewleczone sznurowadła krzyżujemy ze sobą i przewlekamy je w ten sam sposób przez kolejne otwory, zaczynając od zewnętrznej strony buta. Kiedy dojdziemy do ostatniej pary otworów i wykonamy tę samą czynność, nasze glany są już zawiązane.

WIĄZANIE GLANÓW NA DRABINKĘ

Kolejną, popularną metodą wiązania glanów, która pozwala zasznurować je o wiele mocniej, jest tzw. drabinka. Sznurowadła przewlekamy od spodu, przez najniżej położoną parę otworów.

Następnie, prostopadle, w górę dociągamy końcówki sznurówek przez sąsiednie otwory. Jedną z końcówek — która powstała po przeciągnięciu z jednego do drugiego otworu — przeciągamy przez jej pionową, przeciwległą część.

Kolejnym krokiem jest włożenie jej prostopadle do trzeciej dziurki. Opisane czynności powtarzamy analogicznie, aż całe buty będą zawiązane i powstanie tytułowa drabinka, a sznurówki będą centralnie skrzyżowane.

WIĄZANIE GLANÓW METODĄ PODWÓJNEGO GRZBIETU

Glany można wiązać również na tzw. podwójny grzbiet. W tym przypadku sznurówkę zaczynamy przewlekać nie od najniższej, ale od drugiej od góry pary dziurek. Robimy to, od zewnątrz, w poziomej pozycji.

Kolejno, przeciągamy sznurówki po skosie — przez czwartą od góry parę dziurek. Jak dało się zauważyć, początkowo wiążemy buty co dwa otwory, a kiedy już zakończymy ten proces, wracamy o parę wyżej i przewlekamy sznurowadła w pionie, do góry, przez nieprzewleczone do tej pory otwory.

Wiązanie glanów kończymy, gdy dojdziemy do górnej pary dziurek, którą na początku zostawiliśmy pustą.

WIĄZANIE GLANÓW NA ZAMEK BŁYSKAWICZNY

Metoda wiązania glanów na tzw. zamek błyskawiczny wygląda następująco. Sznurówki przewlekamy dołem, przez pierwszą parę otworów.

Następnie, przekładamy końcówki sznurowadeł przez poprzeczny fragment, który powstał między najniżej położonymi otworami. W ten sposób otrzymujemy pętelkę. Teraz musimy skrzyżować sznurowadła w centralnej części i przewlec je od spodu, by przecisnąć je przez kolejne dziurki. Ponownie przewlekamy końcówki sznurówek, by powstała pętelka.

Wszystkie czynności powtarzamy do momentu zasznurowania całego buta. Choć może brzmieć skomplikowanie, ten sposób wiązania prezentuje się zjawiskowo, dlatego warto się go nauczyć.

WIĄZANIE GLANÓW NA PIŁĘ

By zawiązać glany na tzw. piłę, przewlekamy sznurowadła od zewnątrz, przez najniżej położoną parę dziurek. Następnie, jedną końcówkę sznurówki przewlekamy prostopadle od spodu, celując w jeden wyżej otwór. Drugą z kolei, przeciągamy od spodu po skosie i umieszczamy w trzeciej od dołu dziurce.

Kolejnym krokiem jest przeciągniecie każdej końcówki równolegle, tym razem z wierzchu, wprost do otworu umiejscowionego po drugiej stronie buta. Sznurujemy glany naprzemiennie, aż do samego końca, przewlekając jedno sznurowadło prostopadle, a drugie skośnie.

WIĄZANIE GLANÓW NA PĘTLE (2 SPOSOBY)

Jeśli chodzi o wiązanie glanów na pętlę, istnieją dwa sposoby. Pierwszy polega na tym, że sznurówki przewlekamy od wewnątrz, przez dwie dziurki, zaczynając od tych najniżej położonych. Końcówki sznurowadeł krzyżujemy na środku i robimy z nich pętelkę.

Następnie, przewlekamy sznurowadła przez kolejną parę dziurek — tym razem robimy to od spodu. Cały cykl powtarzamy, aż dojdziemy do pierwszej pary otworów górnych.

Z kolei druga metoda — nazywana też metodą zakręconych glanów — wygląda następująco: sznurówki przewlekamy od spodu, przez najniżej położone dziurki. Końcówki krzyżujemy w centrum i oplatamy je wzajemnie dwa razy.

W ten sposób powstaje podwójna pętla. W kolejnym kroku, przewlekamy sznurowadła przez następną parę dziurek, również od spodu. Kontynuujemy, aż do samej góry.

WIĄZANIE GLANÓW METODĄ WOREK NA BUTY

Ciekawą metodą wiązania glanów jest ta, na tzw. worek do butów. Sznurówki przeciągamy od spodu, przez trzecią od dołu parę dziurek.

Następnie, końcówki sznurowadeł przewlekamy prostopadle, ku dolnej części, zaczynając od zewnętrznej strony i kierując sznurowadło o otwór niżej, a później, od wewnętrznej, do pierwszej pary dziurek. Jedna i druga końcówka muszą być zwrócone prostopadle w górę.

Pozwoli na to przewlekanie ich od wewnątrz, aż do czwartej od dołu pary otworów. Kiedy jesteśmy na tym etapie, musimy skrzyżować sznurówki na środku i przewlec je od spodu, przez kolejne dziurki.

WIĄZANIE GLANÓW NA KRZYŻYK

Tzw. metoda na krzyżyk polega na tym, że sznurówki przewlekamy od spodu przez najniższą parę dziurek, a następnie obie końcówki przeciągamy z wierzchu, do otworów znajdujących się o trzy punkty wyżej. Pamiętamy przy tym, że muszą być skrzyżowane na środku.

Następnie, zawracamy i wiążemy sznurowadła poziom niżej, przewlekając końcówki od spodu, prostopadle do dołu. Powtarzamy cały cykl, przewlekając sznurówki skośnie, trzy poziomy wyżej i pionowo, jeden poziom niżej.

WIĄZANIE GLANÓW KOKARDĄ WEWNĄTRZ

Metoda wiązania glanów z tzw. kokardą wewnątrz wygląda następująco: przewlekamy sznurówki z wierzchu, przez najniżej leżące dziurki. Jedną z końcówek przewlekamy po skosie do dziurki leżącej poziom wyżej, a następnie przeciągamy ją z wierzchu, przez sąsiednią dziurkę. Tę samą końcówkę sznurujemy aż do czwartego od dołu poziomu otworów.

Drugą końcówkę przewlekamy od spodu — zaczynając od dziurki pierwszej, aż do ostatniej, znajdującej się po stronie przeciwległej. Powtarzamy w jej przypadku ten sam proces, co z pierwszą końcówką, ale robimy to w przeciwnym kierunku. Końcówki powoli zbliżają się do środka wiązania i do siebie.

WIĄZANIE GLANÓW NA UKRYTY SUPEŁ

By osiągnąć efekt ukrytego supła, przewlekamy sznurówki z wierzchu, przez parę najniższych dziurek. Obie końcówki przeciągamy prostopadle — od spodu do góry — by jedna z nich przeszła przez dziurkę znajdującą się poziom wyżej, a druga, przez dziurkę znajdującą się dwa poziomy wyżej.

Każdą końcówkę przewlekamy równolegle do sąsiedniej dziurki. Kolejnym krokiem jest przeciągnięcie obu końcówek w ten sam sposób, co drugi poziom otworów, a następnie, równolegle do przeciwnego otworu.

Na przedostatnim poziomie dziurek przewlekamy jedną, znajdującą się najniżej końcówkę w górę. Przewlekamy ją równolegle, przez pierwszą parę dziurek.

Kiedy obie końcówki są po tej samej stronie, pod spodem wiążemy supeł i ucinamy końce, które są za długie.

WIĄZANIE GLANÓW W KRATKĘ

By zawiązać glany w kratkę, sznurówki przeciągamy od spodu, przez najniżej ulokowane dziurki. Końcówki sznurowadeł krzyżujemy na środku i przeciągamy je z wierzchu, do dziurek na czwartym poziomie od dołu.

Przeciągamy obie od spodu, prostopadle, wprost do dziurek znajdujących się o poziom wyżej. Krzyżujemy je na środku i przewlekamy z wierzchu, prosto do dziurek znajdujących się na drugim od dole poziomie.

Teraz końcówki powinny być przewleczone od spodu, prostopadle w górę, dokładnie o jeden poziom otworów. Analogicznie do poprzednich kroków, musimy teraz skrzyżować obie sznurówki na samym środku i przewlec je o trzy poziomy otworów wyżej, by być na piątym od dołu.

Na koniec wiążemy buty od spodu lub z wierzchu — w zależności od upodobań.

WIĄZANIE GLANÓW W SZACHOWNICĘ

Efektownie wyglądają glany wiązane w tzw. szachownicę. Do wykonania tego wiązania, potrzebujemy dwóch, różnego koloru sznurówek — mogą to być biała i czarna (na podstawie których wytłumaczymy sposób), ale nie tylko.

Czarne sznurowadło przeciągamy z wierzchu, przez najniżej położone dziurki, tak, by jedna z końcówek była bardzo krótka. Do niej przywiązujemy białą sznurówkę. Drugą końcówkę czarnej sznurówki przeciągamy od spodu, prostopadle w górę, wprost do dziurki znajdującej się poziom wyżej.

Następnie, przewlekamy sznurówkę równolegle, z wierzchu, aż do sąsiedniej dziurki. Powtarzamy cały proces do samej góry buta. By uzyskać tytułową szachownicę, białą sznurówkę przewlekamy od dołu do góry, przeplatając ją czarną.

Gdy dojdziemy do szczytu glana, związujemy sznurówki od spodu, by węzeł nie był widoczny.

Dodaj komentarz